Það er stefna Knattspyrnufélagsins Víkings að vinna gegn því að fordómar, einelti, kynferðisleg áreitni og hvers kyns ójafnrétti þrífist innan félagsins.

Jafnrétti kynja og kynþátta

Allir einstaklingar innan Knattspyrnufélagsins Víkings skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kynferði eða kynþætti. Til að stuðla að jafnrétti kynja og kynþátta leggur Víkingur áherslu á:

 • Að jafnréttissjónarmiða sé gætt í hvívetna í starfi deildarinnar og að hvers kyns kynja- eða kynþáttamismunum verði ekki liðin
 • Að veita báðum kynjum tækifæri á að æfa jafn mikið og jafn oft og gera engan greinarmun á drengja- og stúlknaflokkum við útdeilingu æfingatíma
 • Að hafa vel menntaða og hæfa þjálfara í öllum flokkum. Gerðar eru sömu ráðningarkröfur til þjálfara drengja- og stúlknaflokka. Sömu laun eru greidd fyrir sambærilega vinnu karla og kvennaflokka
 • Að iðkendur, félagsmenn og starfsmenn hafi ekki uppi orð eða athafnir sem líta má á sem kynja- eða kynþáttamisrétti gagnvart öðrum, hvort sem um ræðir einstaklinga eða hópa innan eða utan félagsins. Áhersla er lögð á að iðkendur og aðrir félagsmenn geri ekki athugasemdir við litarhátt, talsmáta eða annað í fari iðkenda, ættingja þeirra eða keppinauta sem skilja má sem særandi athugasemd um uppruna þeirra
 • Að iðkendur og aðrir félagsmenn séu meðvitaðir um menningarmun, hugsanlega vanþekkingu innflytjenda á íslenskum aðstæðum og úrræðaleysi gagnvart þeim
 • Að iðkendur og aðrir félagsmenn leggi sig fram um að aðstoða innflytjendur við aðlögun að félagsstarfi Víkings

Fordómar

Fordómar eru þegar einhver er áreittur, útilokaður, sniðgengin(n) eða mismunað vegna útlits, uppruna, kynþáttar, litarháttar, kynferðis, kynhneigðar, skoðana, trúar, fötlunar, efnahags eða annarra aðstæðna.

Til að koma í veg fyrir fordóma hvetur Víkingur sína iðkendur sem og aðra félagsmenn til að:

 • Taka ekki undir með þeim sem lætur í ljós fordóma.
 • Biðja gerandann um að setja sig í spor þess sem hann fordæmir.
 • Fræða gerandann.
 • Koma fram við aðra eins og við viljum að það sé komið fram við okkur.
 • Muna að þeir standa ekki einir ef þeir verða sjálfir fyrir fordómum. Best er að reyna að finna einhvern sem stendur með sér, veitir stuðning og hægt er að tala við. Það geta verið vinir, foreldrar eða þjálfarinn eða einhver sem má treysta

Einelti
Einelti er að ofsækja einhvern með endurtekinni stríðni, illkvittni og uppnefnum eða með ógnandi, árásargjarnri framkomu og útilokun frá félagsskap. Endurtekin ótilhlýðileg og ámælisverð háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað endurtekið andlegt og líkamlegt ofbeldi fellur hér undir. Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að koma upp í æskulýðs- og íþróttastarfi.

Til að koma í veg fyrir einelti hvetur Víkingur sína iðkendur til að:

 • Taka ekki þátt í eineltinu
 • Biðja gerandann að setja sig í spor þess sem hann leggur í einelti
 • Sýna þeim sem verður fyrir eineltinu stuðning með því að ganga til liðs við hann/hana og mótmæla svona framkomu
 • Koma fram við aðra eins og við viljum að það sé komið fram við okkur
 • Muna að aðgerðarleysi frammi fyrir einelti má túlka þannig að eineltið sé samþykkt
 • Muna að þeir standa ekki einir ef þeir verða sjálfir fyrir einelti. Best er að reyna að finna einhvern sem stendur með sér, veitir stuðning og hægt er að tala við. Það geta verið vinir, foreldrar eða þjálfarinn, einhver sem má treysta

 

Kynferðisofbeldi
Kynferðisleg áreitni: Óvelkomin kynferðisleg hegðun sem skapar auðmýkjandi eða fjandsamlegar aðstæður til vinnu, náms eða félagslegrar samvinnu hvort sem áreitnin er líkamleg, orðbundin eða myndræn. Kynferðisleg áreitni felur í sér samskipti sem einkennast af misnotkun á valdi, styrkleika eða stöðu þar sem kynferði þolandans er í brennidepli. Það sem greinir slíka framkomu frá vinahótum og vinsamlegri stríðni er að hún er í óþökk þess sem fyrir henni verður, hún er ekki gagnkvæm, ekki á jafnræðisgrundvelli

Kynferðislegt ofbeldi: Misnotkun á annarri manneskju þar sem gerandinn beitir eða hótar að beita ofbeldi eða þvingar þolanda á annan hátt kynferðislega. Þessi misnotkun getur verið allt frá káfi, þukli og klúru orðbragði upp í fullframið nauðgunarbrot í skilningi almennra hegningarlaga. Þá þarf kynferðislegt ofbeldi ekki alltaf að fela í sér beina snertingu þar sem kynferðislegt tal, sýni- og gægjuhneigð og að sýna barni klámfengið efni eru dæmi um brot sem fela ekki í sér beina snertingu.

Kynbundið áreitni : Hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.

Siðareglur Víkings

Verkferlar: Kynferðislegt ofbeldi og kynferðisleg áreitni í íþróttum – forvarnir viðbrögð og verkferlar 

Hvert á að tilkynna 

Ef óæskileg hegðun kemur upp innan félagsins þá er mikilvægt að taka rétt skréf

Hægt er að hafa samband við tilkynningaraðila félags, samskiptaráðgjafa eða Íþróttabandalag Reykjavíkur

Tilkynningaraðilar

Haraldur Haraldsson Framkvæmdastjóri Víkings [email protected]

Jón Gunnlaugur Viggósson Íþróttastjóri Víkings í Safamýri [email protected]

Viðbragðsáætlun

Samskiptaráðgjafi

Siðamál ÍBR

Siðareglur UMFÍ